Workshop: Van social media naar social business – 12 maart 2013

Exclusief voor MVW-leden

Adverteerders verwachten van uitgeefmedia dat zij hen ondersteunen bij hun community-management of hen dat uit handen neemt. Veel professionele media ontwikkelden inmiddels redelijk succesvolle community’s rond hun merken of (wetenschaps- en expert)domeinen. Community-management wordt dan ook een steeds belangrijker ‘asset’ voor uitgeefmedia. De inzet van social media biedt veel kansen op nieuwe business in het MKB en in professionele en wetenschappelijke markten.

Echter: community-management is allang niet meer het exclusieve terrein van uitgeefmedia. Ook de reclame- en communicatiebranche heeft zich op social business gestort. Dat maakt het van eminent belang dat uitgevers nú hun kansen en posities maximeren en mogelijkheden verankeren in hun strategie en organisatie. Community-management is niet alleen de verantwoordelijkheid van enkele daartoe aangewezen medewerkers. Idealiter zit het in de genen van de het mediabedrijf zelf. Hoe uitgeefmediabedrijven dit kunnen organiseren: daartoe biedt deze interactieve workshop veel aanknopingspunten.

Datum en tijd

Dinsdag 12 maart 2013 van 13.30 tot 17.00 uur

Locatie

Sdu uitgevers, ‘Centrecourt’, Beatrixlaan 116, Den Haag