Wijzigingen in de zorgverzekering 2015

Op Prinsjesdag, 16 september 2014, bood minister Dijsselbloem (Financiën) de Miljoenennota aan in de Tweede Kamer. Zoals ieder jaar zijn er veranderingen in de zorg aangekondigd. Voor de werkgevers is onder andere positief dat de werkgeversbijdrage daalt van 7,5 procent naar 6,95 procent.

Het NUV heeft met Zilveren Kruis Achmea een mantelovereenkomst voor de zorgverzekering afgesloten. Op de internetpagina voor NUV-leden vindt u alle informatie over de wijzigingen in de zorg en de consequenties daarvan voor werkgevers en werknemers.