Wiebes vastberaden over zzp wet

Volgende week vindt het plenaire debat plaats over wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Nadat hij de deadline van 11 januari 2016 had laten verlopen kwamen 18 januari 2016 dan eindelijk de antwoorden op de tweede serie schriftelijke vragen van de Eerste Kamer. Ook de antwoorden van vragen van de Tweede Kamer op het zogenaamde IBO zzp zijn er nu. Beiden documenten stemmen weinig hoopvol.

Wiebes blijkt nog altijd vast overtuigd van nut en noodzaak van zijn wetsvoorstel en hij blijft afschaffing van de VAR zien als onvermijdelijk. Hij brengt het nu bovendien zo, dat het bedrijfsleven hier zélf om heeft gevraagd. Wiebes benadrukt in het Verslag opnieuw dat opdrachtgevers met de modelovereenkomsten de zekerheid krijgen die de VAR niet bood. Dat de gepubliceerde modelovereenkomsten vage normen bevatten die volop ruimte laten voor de Belastingdienst om afwijkingen te constateren, dus vervallen van de vrijwarende werking, realiseert hij zich blijkbaar niet. Voorbeeld van zo’n vage norm: in het model Geen werkgeversgezag staat dat de opdrachtgever alleen aanwijzingen en instructies mag geven die zijn gericht op het eindresultaat. Welke instructie wel en welke niet binnen die kaders passen is zo discutabel dat de Belastingdienst alle ruimte heeft om achteraf een werkgeversgezag vast te stellen en een naheffing op te leggen. D66 blijft onverminderd kritisch over de wet, maar helaas is een aantal Eerste Kamerleden ervan overtuigd dat bonafide opdrachtgevers en echt zelfstandige zzp’ers niets te vrezen hebben van deze wet. En dat terwijl diverse organisaties inmiddels al zijn begonnen met het beëindigen van contracten met zzp’ers of het onderbrengen van zzp’ers bij bemiddelings- of payrollbureaus (NTR heeft recentelijk aan 200 freelancers laten weten dat zij alleen nog op die basis mogen werken). Op 26 januari 2016 is de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel, op 2 februari 2016 volgen stemmingen.

Model uitgeefovereenkomsten
De Belastingdienst heeft toegezegd einde deze week te komen met een eindoordeel over de voorgelegde uitgeefovereenkomsten en te reageren op het concept convenant. Op 11 februari 2016 is het vervolgoverleg hierover gepland. Verder is er over de uitgeefovereenkomsten op dit moment geen nieuws.