Wetsvoorstel verweesde werken naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn voor verweesde werken is ingediend bij de Tweede Kamer. Op grond van het wetsvoorstel kunnen werken die onder het auteursrecht vallen uit de collecties van publieke instellingen (zoals bibliotheken, onderwijsinstellingen, musea), waarvan de rechthebbenden na zorgvuldig onderzoek niet zijn gevonden, door deze instellingen onder meer online ter beschikking worden gesteld.

Wanneer rechthebbenden onvindbaar of overleden zijn, is het onder de huidige wetgeving lastig om werken te publiceren, omdat erfgoedinstellingen verplicht zijn om toestemming te krijgen voor de publicatie van deze werken.

Beschikbaarstelling is slechts mogelijk wanneer de rechthebbenden van een werk na een zorgvuldig onderzoek niet zijn geïdentificeerd en opgespoord. Er wordt in de toekomst een nadere algemene maatregel van bestuur opgesteld met daarin regels voor erfgoedinstellingen over de bij het onderzoek te raadplegen bronnen.

Rechthebbenden behouden de mogelijkheid om de status van verweesd werk te beëindigen. Wanneer een werk wel is gepubliceerd, hebben rechthebbenden na beëindiging van de status recht op een billijke vergoeding.

De richtlijn laat de Nederlandse wetgever overigens slechts beperkte beleidsruimte. De rechter zal het wetsvoorstel dan ook richtlijnconform moeten interpreteren.