Wetsvoorstel minimumloon voor opdrachtnemers aangenomen

Op 10 oktober 2013 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aangenomen. Het wetsvoorstel regelt dat het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag ook gelden voor personen die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij zij dit doen in zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?