Wetsvoorstel datalekken naar de Kamer

Bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken, worden binnenkort verplicht om inbreuken die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens, te melden. Dat staat in een wetsvoorstel dat werd ingediend in de Tweede Kamer. Het doel van de meldplicht is tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

Wie persoonsgegevens verwerkt is ook nu al verplicht deze adequaat te beveiligen. Blijkt dat er een inbreuk op de beveiliging is geweest (een datalek of diefstal), dan moet volgens het nieuwe wetsvoorstel het verantwoordelijke bedrijf dit melden bij de privacy-toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Gebeurt dit niet, dan kan een boete worden opgelegd tot   maximaal 450.000 euro. Er moet dan wel sprake zijn van een ‘aanmerkelijke kans op nadeel’ en de inbreuk moet ‘waarschijnlijk ongunstige gevolgen hebben’ voor de betrokken personen. Maar hoever dat precies gaat, is nog niet helemaal helder.

Meer informatie: