Wetsvoorstel Computercriminaliteit III bedreiging voor journalistiek en vrijheid van meningsuiting

Het wetsvoorstel ‘Computer’criminaliteit III is recentelijk naar de Raad van State gezonden voor advies. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer voor verdere behandeling. Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en veel andere belanghebbenden zijn uitermate kritisch over dit wetsvoorstel, althans over de consultatieversie die vorig jaar mei werd gepubliceerd (onbekend is nog in hoeverre de reacties in het kader van die consultatie in het wetsvoorstel zijn verwerkt).

Aan een gehoor van experts lichtte het NUV gisteren in Nieuwspoort toe waarom de vrijheid van meningsuiting en journalistiek door dit wetsvoorstel onder druk komen te staan. Ook de andere sprekers waren kritisch over het wetsvoorstel, maar dan vooral om andere redenen.

Belangrijk om te weten: er hoeft bij het plegen van een delict helemaal geen computer betrokken te zijn geweest; ook bij verdenking van delicten die zeer nauw aanliggen tegen de vrijheid van meningsuiting, zoals discriminatie, haat zaaien en majesteitsschennis mag de politie haar zeer vergaande nieuwe bevoegdheden inzetten: hacken en websites op zwart zetten. Vandaar ook de aanhalingstekens om het woord ‘computer’ hierboven. Hopelijk zal de Raad van State de zorgen van uitgevers en journalisten meenemen en in haar advies voorstellen extra waarborgen op te nemen in het wetsvoorstel.

Lees hier  de tekst van deze korte presentatie van het NUV over dit wetsvoorstel.