Wetsvoorstel auteurscontractenrecht door Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel auteurscontractenrecht aangenomen, dat per 1 juli 2015 in werking zal treden. Daarmee wordt de contractuele positie van makers (zoals auteurs, journalisten en fotografen) ten opzichte van exploitanten (zoals uitgevers) op een aantal gebieden gewijzigd. Eerder dit jaar heeft het NUV al een overzicht van de concrete wijzigingen gepubliceerd.

Het NUV is, onder meer in nauwe samenwerking met overige exploitanten (die deel uitmaken van het Platform Creatieve Media Industrie), nauw betrokken geweest bij het wetsvoorstel door deel te nemen aan de consultatie, position papers op te stellen en intensief contact met Kamerleden en de betrokken ministeries te onderhouden.