Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies naar Raad van State voor advies

Op 4 juli 2014 is het kabinet akkoord gegaan om het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) naar de Raad van State te sturen voor advies. De inhoud van het wetsvoorstel is nog niet openbaar, maar op dezelfde dag stuurde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tweede voortgangsbrief schijnconstructies aan de Tweede Kamer waaruit is af te leiden wat erin zal staan. Uitbreiding van de werkingssfeer van de Wet minimumloon (WML) naar alle opdrachtnemers lijkt geen deel uit te maken van dit wetsvoorstel. Dat zou positief zijn.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?