Wet verweesde werken van kracht

Het wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese richtlijn over toegestaan gebruik van verweesde werken is verheven tot wet en op 28 oktober 2014 in het Staatsblad gepubliceerd.

De wet voorziet in een oplossing voor erfgoedorganisaties, zoals bibliotheken, onderwijsinstellingen of musea, waarvoor het niet altijd mogelijk is om rechthebbenden van een werk te achterhalen, terwijl een werk nog wel beschermd is. In dat geval wordt gesproken van een verweesd werk. Het wetsvoorstel regelt dat erfgoedinstellingen deze verweesde werken kunnen reproduceren en (online) beschikbaar kunnen stellen, na het (te goeder trouw) uitvoeren van een zorgvuldig onderzoek.

Rechthebbenden behouden de mogelijkheid om de status van verweesd werk te beëindigen. Wanneer een werk wel is gepubliceerd, hebben rechthebbenden na beëindiging van de status recht op een billijke vergoeding.

Het zorgvuldig onderzoek dient voorafgaand aan de reproductie of het (online) beschikbaar stellen van het werk plaats te vinden. In het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken staat per categorie werken aangegeven hoe het zorgvuldig onderzoek ten minste moet plaatsvinden. In het besluit worden in algemene zin de bronnen vermeld waar gezocht moet worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt aan een nationaal loket dat in de toekomst een meer gedetailleerd bronnenoverzicht moet bieden.