Wet op de vaste boekenprijs – Reactie KVB op advies Raad voor Cultuur

Op 4 juli 2014 is namens de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) een persbericht uitgegaan naar aanleiding van het zojuist verschenen advies van de Raad voor Cultuur over de Wet op de vaste boekenprijs.

De KVB is verheugd dat de Raad voor Cultuur van mening is dat de Wet op de vaste boekenprijs nog zeker vier jaar moet blijven. De Raad, die vandaag zijn advies uitbracht aan de minister van OCW, onderschrijft hiermee het cultureel-maatschappelijke belang van de wet.

De Raad plaatst daarbij wel een aantal kanttekeningen, waaronder de suggestie dat nooit is vastgesteld of de wet werkt. Dit is volgens de KVB volkomen in strijd met de bevindingen van het recente onafhankelijke onderzoek door de bureaus APE en Dialogic. Uit dit onderzoek blijkt dat in Nederland sprake is van een blijvend pluriform aanbod aan boeken, ook in het literair/culturele segment. Een aanbod dat voor iedereen ook overal in Nederland beschikbaar is via een fijnmazig netwerk aan boekhandels. Diversiteit van aanbod en brede beschikbaarheid vormen de essentie van de Wet op de vaste boekenprijs. Aan die kerndoelstellingen wordt dus wel degelijk voldaan.

Zie het volledige persbericht van de KVB.