Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 18 november 2016 de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin zegt hij toe de handhaving op deze wet op te schorten 1 januari 2018. De Wet DBA blijft gewoon in tact met wat ‘lapwerk’ voor de korte termijn.

Het uitstel houdt in dat zzp’ers en opdrachtgevers langer de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen aan de wet. Wiebes maakt een uitzondering voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die met hun handelwijze een oneigenlijk financieel voordeel behalen en het speelveld aantasten op een oneerlijke manier, wanneer zij een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten voortbestaan. Zij kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarnaast gaat het kabinet in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden ingevuld naar het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding.

De Belastingdienst zal vanaf 1 mei 2017 voor de “evident kwaadwillenden” starten met een repressief handhavingsbeleid. De angel zit in de definitie van kwaadwillenden, vooral in het tweede deel van de definitie.
“Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).”

Wat er gebeurt ten aanzien van de mogelijke herijking van de definitie van de arbeidsovereenkomst  moeten we afwachten. Er is weinig kans dat dit op korte termijn lukt, zeker niet met de verkiezingen van maart volgend jaar in het vooruitzicht. Daarnaast denkt de SER hier al jaren over na zonder enig succes.

Advies vanuit het NUV op dit moment is dan ook:
door te gaan met (het opstellen/implementeren van) de modelovereenkomsten, zodat er geen risico is dat een onderneming achteraf als kwaadwillend kan worden aangemerkt.