Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf presenteert website

Met ingang van 18 februari 2014 heeft de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) een eigen website. Hierop kan de bezoeker informatie raadplegen over de WU-organisatie, het lidmaatschap en de zes geldende cao’s voor de bedrijfstak. Ook biedt de website het laatste nieuws over de totstandkoming van de raam-cao.

De WU kwam een jaar geleden tot stand en is in het leven geroepen om in de uitgeverijsector het cao-overleg aan werkgeverszijde te stroomlijnen. Eén werkgeversvereniging met de bevoegdheid tot onderhandeling over en het afsluiten van cao’s in de sector uitgeverijbedrijf moet de procedures en organisatiestructuur rond het cao-overleg vereenvoudigen.

De WU streeft naar en zet zich in voor een sectorbrede raam-cao, die de zes bestaande cao’s moet gaan vervangen.