Wereldwijde veroordeling door uitgeversverenigingen op aanslag Charlie Hebdo

Over de gehele wereld hebben diverse brancheorganisaties voor uitgevers hun ontzetting geuit over de terroristische aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. De aanval op Charlie Hebdo was niet alleen een aanval op de pers, maar ook een aanval op de vrije samenleving.

De uitgeversverenigingen benadrukken als één front dat vrijheid van meningsuiting en persvrijheid de basis vormen voor iedere democratie en dat die nooit in het geding mogen komen. Het NUV sluit zich hier volledig bij aan.

Berichtgeving van een aantal zusterorganisaties van het NUV is hieronder te raadplegen:

European Magazine Media Association (EMMA)
European Publishers Association (ENPA)
Federation of European Publishers (FEP)
International Federation of the Periodical Press (FIPP)
International Publishers Association (IPA)
WAN-IFRA – World Association of Newspapers and News Publishers