Website en derde partij samen verantwoordelijk voor toestemming cookies

Websiteaanbieders zijn het eerste aanspreekpunt voor de ACM, omdat een derde partij die cookies plaatst dit alleen kan doen wanneer de websiteaanbieder hem deze mogelijkheid heeft geboden. Dit was het antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) op één van de vragen van Kamerlid Oosenbrug (PvdA) die wilde weten wie formeel de normadressaat is van de cookiewet.

Volgens de minister is het aan een derde partij en de websiteaanbieder om afspraken te maken wie de toestemming regelt. Vanuit praktische overwegingen is dit volgens hem vaak de websiteaanbieder die om toestemming vraagt. Als alle afzonderlijke derde partijen dat zouden doen zou het niet goed werken. Elke van een derde partij afkomstige advertentie zou dan een toestemmingspop-up moeten bevatten.

Nog geen helderheid over verplichtingen ‘eerste aanspreekpunt’

Helaas geeft de minister met zijn antwoorden nog geen helderheid in hoeverre de verplichtingen reiken van een ‘eerste aanspreekpunt’ en bij wie een eventuele boete terechtkomt. Tussen de regels door is te lezen dat de werkelijke plaatser van de cookies primair aansprakelijk is voor het naleven van de cookiewet. Kamp omarmt tegelijkertijd de veelgestelde vragen van de ACM die juist in het midden laten wie primair moet zorgen voor naleving van de informatieplicht en het toestemmingsvereiste.
Is het bijvoorbeeld aan de websiteaanbieder zelf om te vragen om actuele en complete informatie over de cookies van derde partij A? Of is het derde partij A die deze informatie spontaan aan de websiteaanbieder moet aanleveren en hem moet afdwingen deze op de website te plaatsen? En hoe zit het met de vermelding in het overzicht van derde partijen die actief zijn op de website? Wie is er verantwoordelijk voor dat de naam van die derde partij daarbij staat? Het is jammer dat antwoorden op deze 11 Kamervragen daarover nog steeds geen volledige helderheid bieden.

NUV: initiatief tot informeren en toestemming cookies bij derde partij

Het NUV heeft nimmer betwist dat websiteaanbieders zelf een verantwoordelijkheid hebben om de cookiewet na te leven. Het blijft echter van oordeel dat het initiatief om te informeren en toestemming te verkrijgen primair ligt bij de partij die de cookies werkelijk plaatst en uitleest. Dat het -inderdaad- weinig praktisch is als elke partij bezoekers afzonderlijk gaat informeren en toestemming verkrijgen doet daar niets aan af. De minister onthoudt zich echter aan een uitspraak over de formele rolverdeling en kiest voor de oplossing van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Meer helderheid over de normadressaat dan dit is niet te verwachten.

Websiteaanbieders moeten daarom alert zijn op naleving van de cookiewet door henzelf, maar ook door derde partijen die hun site als platform gebruiken.