Vrijwillig-vertrekregeling: RVU of niet?

Kan, als daarmee wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel, een vrijwillig-vertrekregeling in het kader van een reorganisatie aangemerkt worden als een regeling voor vervroegd uittreden (RVU)? Hof Den Bosch gaf onlangs een oordeel over zo’n zaak.

Hoewel de uitspraak van het Hof Den Bosch gunstig uitpakt voor de werkgever, kan naar onze mening aan deze uitspraak geen volledige vrijwaring worden ontleend zolang het cassatieberoep loopt. Wel biedt de uitspraak goede argumenten om met de belastinginspecteur te overleggen over de vraag wanneer en onder welke voorwaarden uw sociaal plan geen RVU is.

Voor meer informatie zie bericht op de site van AWVN.