Voorstel tot verbetering cookiewet beperkt tot statistiekencookies

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) heeft minister Kamp gevraagd om de veelbesproken en weinig geliefde cookiewet te verbeteren. Verhoeven wil bereiken dat statistiekencookies die geen informatie delen met derden, zonder toestemming mogen worden geplaatst en uitgelezen. Het wettelijk vermoeden dat tracking cookies persoonsgegevens zijn, een nationale regeling die per 1 januari 2013 van kracht wordt, laat hij ongemoeid. 

Het voorstel van Verhoeven houdt in dat first party analytics cookies zonder toestemming van de gebruiker mogen worden geplaatst en uitgelezen, omdat gebruik van dit soort cookies nauwelijks impact heeft op de privacy van internetgebruikers. De term ‘first party analytics cookies’ betekent dat het gaat om oplossingen die de geregistreerde data niet delen met een andere partij dan de website-eigenaar zelf, dus ook niet met de leverancier van het statstiekenpakket, zoals Google. Een kamermeerderheid van D66, PvdA en VVD steunde dit voorstel. En hoewel Kamp zei het verstandig te vinden om te wachten op actie vanuit Europa  – ‘die zijn hier hard mee bezig’, aldus de minister – beloofde hij de Tweede Kamer woensdagavond over deze versoepeling van de cookiewetgeving na te zullen denken.

Cookies van derde partijen: wie draagt de verplichtingen?

Tot tevredenheid van het NUV heeft Verhoeven minister Kamp bovendien gevraagd eindelijk duidelijkheid te bieden over de vraag wie de cookiewet eigenlijk moet naleven: website-eigenaren zoals de OPTA feitelijk aangeeft door alleen deze partij te noemen in haar FAQ of de partij die cookies plaatst/uitleest zoals uit de wet en wetsgeschiedenis duidelijk blijkt? De minister heeft toegezegd ook op deze vraag voor het einde van het jaar te reageren. Hopelijk zal de minister dan bevestigen dat de cookieplaatser/uitlezer de verplichtingen draagt, maar dat de website-eigenaar dit wel van hem kan overnemen, bijvoorbeeld uit praktische of commerciële motieven.

Terughoudendheid in handhaving

Kamp gaf in het algemeen overleg waar dit voorstel werd besproken aan dat wat hem betreft OPTA terughoudend moet optreden zolang er zo veel onduidelijkheid is over de interpretatie van de wetgeving. De OPTA is weliswaar een zelfstandig bestuursorgaan, en zij hoeft hier formeel niet naar te luisteren, maar het politieke signaal zal zij wellicht niet volledig negeren.

Nog geen duidelijkheid over eisen aan toestemming

Helaas heeft Kees Verhoeven de minister (nog) niet gevraagd duidelijkheid te verschaffen over het sleutelbegrip ‘toestemming’. De cookiewet verwijst naar het toestemmingsbegrip in de Wbp, en dat eist alleen dat toestemming geïnformeerd, in vrijheid gegeven en voldoende specifiek is. OPTA lijkt ervan te maken dat toestemming alleen kan worden gegeven door middel van een handeling als het klikken op ‘Ja’ of ‘Akkoord’. Immers, anders had zij de methode van haar eigen klachtenloket Consuwijzer, die op opvallende wijze meldde dat bij het doorsurfen statistiekencookies zouden worden geplaatst, destijds wel goedgekeurd.

Het gedogen van first party statistiekencookies is een goed begin. Echter, de erkenning van de minister dat ook gebruikersvriendelijkere methodes van toestemming verkrijgen (de wet spreekt nergens van ‘actief om toestemming vrágen’!) ook voldoen aan de wet, zou pas echt effect hebben op de gebruikersvriendelijkheid van websites. Dit overigens zonder dat de privacy van de gebruiker in het geding hoeft te komen. Zoals voormalig minister Verhagen al aangaf zijn de informatieplicht en het toestemmingsvereiste communicerende vaten; hoe beter de gebruiker wordt geïinformeerd, hoe minder streng de eisen aan toestemming mogen zijn. Dit zou in het volgende Telecomoverleg in de Kamer eveneens ter sprake moeten komen.

Tracking cookies zijn per 1-1-2013 persoonsgegevens, tenzij…

Vanaf 1 januari 2013 geldt voor cookies die het surfgedrag volgen over meerdere websites een rechtsvermoeden: de wet gaat er dan van uit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen dat doet om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen, de verplichtingen van de Wbp van toepassing zijn, tenzij de plaatser/uitlezer weet te bewijzen dat er géén persoonsgegevens worden verwerkt, een tamelijk lastige bewijsopdracht.