Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe Geschillencommissie

Op dinsdag 6 juni 2017 organiseert  het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) een voorlichtingsbijeenkomst om zijn leden te informeren over de nieuwe Geschillencommissie Auteursrecht.

In de op 1 juli 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht is voorzien in een dergelijke onafhankelijke geschillencommissie. Deze is nu een feit.

De gedachte achter deze commissie is te komen tot een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren.

Om een geschil ter beoordeling aan de Geschillencommissie voor te leggen, dient zowel auteur als uitgever geregistreerd te zijn bij deze commissie. Deze registratie is een keuze voor zowel maker als uitgever.

De bijeenkomst heeft als doel uitgeverijen te informeren over de werking van de Geschillencommissie en vragen te beantwoorden.

De bijeenkomst vindt plaats bij het NUV op dinsdag 6 juni 2017 vanaf 15.30 uur. Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt, zodra het volledige programma beschikbaar is.