VNO-NCW/MKB-Nederland luiden noodklok: SEPA voorbereiding bij ondernemers te traag

Met ingang van 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area (SEPA) een feit. Nog minder dan een jaar te gaan en dan vervalt het onderscheid tussen binnenlands en buitenlands betalingsverkeer.

Vanaf dat moment moet gebruikgemaakt worden van Europese betaalproducten en geldt een nieuw, langer bankrekeningnummer (IBAN). Ook wijzigen technische standaarden voor de gegevensuitwisseling met de bank. Elke drie maanden meet DNB de voortgang bij ondernemers. In februari werd vastgesteld dat veel (kleinere) bedrijven nog in het geheel niet zijn begonnen en dat is zorgwekkend. Met het oog op de nu snel naderende einddatum luiden VNO-NCW en MKB-Nederland de noodklok en roepen op tot actie.

De veranderingen als gevolg van de verplichte invoering van SEPA vergen een tijdige en serieuze voorbereiding van bedrijven. Wie niet op tijd gereed is, loopt het risico dat zijn betalingsverkeer stagneert. Alle bedrijven krijgen met de veranderingen in het betalingsverkeer te maken, maar dit geldt in het bijzonder voor bedrijven die veel gebruikmaken van de automatische incasso. De overgang op de nieuwe Europese incasso (SEPA Direct Debit) blijkt voor bedrijven een complex fenomeen. Het NUV adviseert daarom nu snel werk te maken van de voorbereiding en voor de eigen organisatie een overgangsdatum, tijdig voor 1 februari 2014, vast te stellen.

Ondersteuning nodig? Raadpleeg dan de speciale website www.overopiban.nl en/of bezoek op korte termijn een van de onderstaande SEPA informatiebijeenkomsten.

Voorlichtingsbijeenkomsten SEPA georganiseerd door derden:

  • Op 18 april organiseert Euroforum in samenwerking met o.a. VNO-NCW en MKB-Nederland een nationaal SEPA congres voor eindgebruikers met praktijkvoorbeelden en diverse workshops. Deelname kost € 149 (hele dag) of € 75 (alleen middagprogramma). Zie voor meer informatie de speciale flyer.
  • VNO NCW en MKB-Nederland organiseren in mei samen met DNB een vijftal voorlichtingsbijeenkomsten verspreid door het land.