Verplichte verwijzing online klachtenplatform

Iedere verkoper op afstand is sinds maandag 15 februari 2016 verplicht om op zijn website een link naar het nieuwe ODR Platform voor geschilbeslechting in Europa van de Europese Commissie op te nemen. ODR staat voor Online Dispute Resolution. Consumenten en ondernemers kunnen daarmee makkelijker een geschil in hun eigen taal aan de juiste geschillencommissie voorleggen, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende aankopen.

De ondernemer kan dan kiezen welke (nationale) geschillencommissie het geschil behandelt. Voor leden van Thuiswinkel.org geldt dat de Geschillencommissie Thuiswinkel.org de betreffende geschillen in behandeling neemt. Voorbeeld van een correcte verwijzing naar ODR Platform: “Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Waarom dit platform?
Het doel van het platform is het harmoniseren, versnellen en beter toegankelijk maken van alternatieve geschilbeslechting in Europa, om zo de economische groei en stabiliteit binnen de Europese Unie te vergroten. Wanneer alle Europese verkopers op afstand allemaal met dezelfde link verwijzen naar het platform, vergroot dit de bekendheid bij consumenten en wordt de werking ervan daarmee versneld. De gedachte is dat het vertrouwen van Europese consumenten in verkoop op afstand, al dan niet over de grens, toeneemt.