Vernieuwde samenwerking MVW en NOM

Begin 2015 fuseerden HOI – Instituut voor Media Auditing en NOM – Nationaal Onderzoek Multimedia. Daarmee trad brancheorganisatie MVW (Media voor Vak en Wetenschap) toe tot het bestuur van NOM. In de loop van 2015 werd duidelijk dat de focus en doelstellingen van NOM en MVW maar ten dele overeenkomen.

NOM richt zich vooral op het meten en rapporteren van bereik van totale mediamerken. Voor vakinformatieve publicaties zijn de marktsegmenten te klein om betaalbare en vergelijkbare Bereikcijfers op te kunnen stellen. Daarom is de samenwerking tussen beide partijen met ingang van 2016 op een vereenvoudigde grondslag vormgegeven waarbij MVW geen deel meer uitmaakt van het bestuur van NOM.

MVW onderschrijft het belang van adequate rapportages, certificering en publicatie van digitale en printoplagecijfers voor bepaalde vakinformatieve publicaties. Daartoe hebben MVW en NOM met ingang van 2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten die tot doel heeft om het beschikbaar stellen van gecertificeerde oplagecijfers voor print en digitale censusdata voor vakinformatieve publicaties in Nederland en de directe betrokkenheid van vakinformatieve uitgevers daarbij, te regelen. De samenwerkingsovereenkomst stelt de continuïteit van gecertificeerde oplagecijfers door NOM zeker en regelt afspraken over de uitvoering en de betrokkenheid van MVW daarbij. MVW draagt zorg voor de belangen van vakinformatieve uitgevers bij gecertificeerde print en digitale oplagecijfers. Vakuitgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van hun publicaties bij NOM. In de overeenkomst zijn geen tariefafspraken opgenomen voor de dienstverlening van NOM aan de individueel bij NOM aangesloten vakinformatieve uitgevers.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
MVW, Nineke van Dalen (algemeen secretaris), T 020-4309154, E n.vandalen@nuv.nl, www.nuv.nl
NOM, Irena Petric (directeur), T 020-8204434, E i.petric@nommedia.nl, www.nommedia.nl