Stilzwijgende omzetting zakelijk proefabonnement redelijk

Onlangs deed de rechtbank Haarlem uitspraak over verlenging van een zakelijk abonnement op een dienst die bedrijfsadressen ter beschikking stelt aan de abonnee. Het geschil betrof de stilzwijgende omzetting van een zakelijk proefabonnement van drie weken in een jaarabonnement. De vraag was of de abonnee al dan niet was gebonden aan dat jaarabonnement, nu hij niet gedurende de drie weken van het proefabonnement kenbaar heeft gemaakt dat hij dit niet wilde.

De kantonrechter oordeelde op basis van de feiten dat de abonnee wel degelijk was gebonden aan het jaarabonnement. Niet alleen had de aanbieder telefonisch aan de abonnee duidelijk gemaakt dat er actie van haar werd verwacht om omzetting in een jaarabonnement te voorkomen. Zij antwoordde daarop dat zij dit prima vond en het zou melden als zij geen jaarabonnement wenste. Bovendien heeft de aanbieder die duidelijkheid binnen drie weken na het aangaan van het abonnement nogmaals verschaft in een e-mailbericht. De abonnee heeft hierna evenmin actie ondernomen. Mede gelet op het feit dat de abonnee niet als consument maar als professionele deelnemer aan het handelsverkeer moet worden beschouwd, achtte de rechter deze gang van zaken toelaatbaar en niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Met andere woorden: de abonnee was gebonden aan het jaarabonnement.

NB Deze abonnee deed geen beroep op de reflexwerking van het consumentenrecht, terwijl dit wellicht best kansrijk was geweest en had kunnen leiden tot vernietiging van de stilzwijgende omzetting in een jaarabonnement. De website van deze zakelijke abonnee, Leo van der Lubbe, een bouwbedrijf doet namelijk vermoeden dat het hier gaat om een kleine onderneming en bouwbedrijven hebben niet als kerntaak algemene voorwaarden of juridische kwesties te bestuderen.

Lees de volledige uitspraak