Verlaagd btw-tarief voor digitale media stap dichterbij

Begin april 2016 schreef de Europese Commissie in het Action Plan on VAT over het voornemen nog dit jaar met een wetgevingsvoorstel te komen om de btw op digitale publicaties te verlagen. De Raad Economische en Financiële Zaken (EcoFin) steunt dit plan, zo blijkt uit de Raadsconclusies van 26 mei 2016.

In de EcoFin zijn de ministers (of staatssecretarissen) van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigd. Deze ministers nodigen de Commissie uit om nog in 2016 een voorstel te doen om digitale media tegen het verlaagde btw-tarief te kunnen belasten. De collectieve uitnodiging namens de 28 ministers is een positief signaal, omdat voor wijziging van de Btw-richtlijn een unaniem Europees akkoord noodzakelijk is.

Een laag btw-tarief op digitale media vergt allereerst aanpassing van de Europese Btw-richtlijn. De Europese Commissie is het enige orgaan dat hiervoor een wetgevingsvoorstel kan indienen. Na wijziging van de Europese btw-regelgeving moet ook de Nederlandse wetgeving worden aangepast. In een eerste reactie op de Europese btw-plannen ‘verwelkomde het kabinet de mogelijkheid om het verlaagde tarief op digitale boeken en kranten toe te kunnen passen’. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) zegde toe de Kamer voor de zomer uitsluitsel te geven over de mogelijkheden om  wijziging van de nationale regelgeving alvast voor te bereiden. Op 2 juni 2016 debatteert Commissie Financiën van de Tweede Kamer verder over het EU-actieplan btw.