Verhoging vertaaltarief Literair Modelcontract

De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) hebben overeenstemming bereikt over de aanpassing van het minimum vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk.

 

Logo LUGLogo GAU

Afgesproken is dat het minimumtarief voor vertalingen per 1 januari 2016 met 1,5 procent zal stijgen. Daarmee zal het minimum vertaaltarief per 1 januari 2016 6,5 cent per woord bedragen. Voor de vertaling van poëzie gaat een minimumtarief gelden van 2,29 euro per regel en minimaal 40,15 euro per gedicht. De vertalersroyalty blijft ongewijzigd.

VvL en LUG zijn verheugd over deze tariefstijging. Daarmee wordt het belang onderstreept dat beide partijen hechten aan goede literaire vertalingen. Helaas konden wij deze wijziging door omstandigheden niet eerder communiceren, wij bieden onze excuses aan voor de extra werkzaamheden die hieruit voortvloeien.

In de toekomst zullen de VvL en de LUG met elkaar in gesprek gaan om te kijken of er mogelijkheden bestaan dat partijen een gezamenlijk verzoek doen aan de minister van OCW, om op grond van art 25c Auteurswet een wettelijke billijke vergoeding vast te stellen. Deze weg is echter op dit moment nog niet begaanbaar. De wetgever werkt namelijk nog aan een Algemene Maatregel van Bestuur waarmee deze wettelijke mogelijkheid nader ingevuld zal worden.