Wie heeft het auteursrecht op een gezamenlijk werk?

Indien er meerdere auteurs hebben meegewerkt aan een publicatie, komt al snel de vraag aan de orde wie het auteursrecht heeft op het gezamenlijk werk. Als ieders bijdrage aan het werk duidelijk is te herkennen en los kan worden gezien van de andere bijdragen, heeft iedere auteur het auteursrecht op zijn eigen bijdrage. Het wordt lastiger als de verschillende bijdragen niet meer als zodanig te identificeren en ondeelbaar zijn. In dat geval kan het auteursrecht alleen gezamenlijk worden uitgeoefend.