Wie heeft de rechten op de vertaling van een boek?

De rechten op de vertaling van een boek rusten zowel bij de oorspronkelijke auteur als bij de vertalerĀ (dubbel auteursrecht). Wanneer u dus inhoud overneemt uit een vertaling, dan is het verstandig om zowel toestemming van de vertaler als van de oorspronkelijke auteur te verkrijgen.