Wel of geen btw verschuldigd over subsidies?

Prestaties waar geen vergoeding tegenover staat, zijn geen diensten en om die reden niet belast. In het geval van een subsidie is niet altijd duidelijk of tussen de activiteit van de subsidieontvanger en het ontvangen bedrag een rechtstreeks verband bestaat. De vraag is of de subsidie de vergoeding vormt voor een prestatie van de subsidieontvanger. Wanneer verdedigd kan worden dat de subsidie niet specifiek gericht is op de individuele prestatie van de subsidieontvanger, maar op het collectieve algemene belang, ontbreekt het voor btw-heffing vereiste rechtstreekse verband tussen subsidie en prestatie en is de subsidie onbelast.

In de Europese btw-richtlijn, waarop onze Nederlandse btw-regelgeving (Wet op de omzetbelasting) gebaseerd is, behoren subsidies die rechtstreeks met de prijs van de prestaties verband houden uitdrukkelijk tot de vergoeding. In geval van subsidies aan uitgevers van boeken zal, om aan btw-heffing te ontkomen, aannemelijk moeten worden gemaakt dat de subsidie is verleend vanwege het algemeen belang (bijvoorbeeld om het mogelijk te maken dat de bevolking kennis kan nemen van literatuur die anders niet beschikbaar zou komen) en dus meer is dan louter een subsidie om een lagere verkoopprijs mogelijk te maken. Dergelijke gevallen zullen steeds aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden moeten worden getoetst.

Zie ook de website van de Belastingdienst

Overige relevante informatie en een praktische toelichting: