Wat kan een opdrachtgever doen met andere freelancers dan auteurs en redactiemedewerkers?

Naast auteurs en redactiemedewerkers zijn voor een uitgeverij ook interimmanagers, ICT’ers en andere externe deskundigen werkzaam. Voor die beroepen heeft het NUV geen modelovereenkomsten voorgelegd, maar  VNO-NCW, een anonieme organisatie en Nederland ICT hebben dat wel gedaan. Een modelovereenkomst die mogelijk bruikbaar is voor interim-management en andere externe deskundigen is het algemene model Geen werkgeversgezag. Mogelijk ook het model Vrije vervanging, maar dat laatste kan de Belastingdienst als niet geloofwaardig inschatten. Daarnaast is te denken aan het model Inhuur externe deskundige, maar ook dat model bevat een bepaling dat de zzp’er zich vrijelijk mag laten vervangen. Hoe vrije vervanging in de praktijk geloofwaardig is voor dit soort hoog gekwalificeerd werk vraag ik me nog zeer af. Je geeft zelf ook terecht al aan dat opdrachtgever vaak juist dié specifieke persoon wil. Deze modellen kunnen bij een looncontrole tot problemen gaan leiden, omdat de Belastingdienst snel zal vaststellen dat die vrije vervanging in werkelijkheid niet is toegestaan en daarmee de vrijwaring laat vervallen. Vrije vervanging lijkt dan ook niet het beste anker om voor te gaan liggen bij dit soort hoog gekwalificeerde werkzaamheden. Tenzij aantoonbaar is dat vervanging kan plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het contract wordt aangegaan met een deskundige die deel uitmaakt van een groot netwerk van deskundigen die het werk echt ook kunnen gaat uitvoeren. Interim management knelt niet altijd met werkgeversgezag. Het ligt er maar aan wat de specifieke opdracht is die de interim manager moet uitvoeren. Is dat een vastomlijnd project, bijvoorbeeld een reorganisatie doorvoeren of een nieuw personeelsbeleid implementeren, dan zou het vermoedelijk goed kunnen zonder afdracht van loonheffingen. Een modelovereenkomst voor interim managers is er op dit moment nog niet, maar er is wel een goed model beschikbaar dat bruikbaar lijkt als basis voor een eigen model (al dan niet voor te leggen ter goedkeuring): de voorbeeldovereenkomst ICT professional / geen werkgeversgezag. In dat model de volgende geel gearceerde (dus fiscaal relevante) bepalingen: Deze overeenkomst is tot stand gekomen omdat Opdrachtgever zelf niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt voor een goede uitvoering van de Opdracht. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht en leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Ook kan Opdrachtgever aanwijzingen en instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoeren van de opdracht raakt. Indien nodig voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de werktijden bij Opdrachtgever.

U moet inloggen om dit te kunnen bekijken
Wachtwoord vergeten?