Wat is spam?

Ongevraagde berichten die de ontvanger via e-mail, mobiele telefoon, sociale media of een ander elektronisch kanaal ontvangt, worden ‘spam’ genoemd. Ook het ongevraagd versturen van faxen en het bellen met een automatisch oproepsysteem (dan wordt door een computer gebeld) vallen hieronder. Wanneer een automatische oproep via internettelefonie plaatsvindt, spreken we van ‘spit’.

Het versturen van spam en spit is op grond van de Telecommunicatiewet verboden, behalve als de ontvanger daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Bovendien mag een bedrijf een bij de verkoop van een product of een dienst verkregen e-mailadres van een klant gebruiken voor het verzenden van berichten. Zelfs als daar geen (expliciete) toestemming voor is gegeven.

ACM, de toezichthouder op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt is belast met handhaving van het verbod.