Wat is soft opt-in?

Soft opt-in is geregeld in artikel 11.7 lid 3 Telecomwet en betreft een specifieke voorziening voor het gebruik van elektronische contactgegevens (zoals e-mailadressen) die zijn verkregen in het kader van een bestaande klantrelatie, ofwel bij de verkoop van een eigen product of dienst.

Voor het gebruik van deze elektronische contactgegevens geldt een opt-out regime voor zover het gaat om het overbrengen van communicatie over eigen en/of soortgelijke producten en/of diensten. Oftewel, e-mails aan klanten met reclame voor eigen en/of soortgelijke producten en/of diensten kunnen zonder opt-in worden verstuurd, maar dienen wel altijd een opt-out te bevatten. Aangezien deze regeling wordt gezien als een beperkte verzachting of versoepeling van de harde opt-in regel, wordt er gesproken van soft opt-in.