Wat is het verschil tussen een inbreuk op het auteursrecht en plagiaat?

Wanneer inhoud van een beschermd werk wordt overgenomen, dan is in principe toestemming van de oorspronkelijke auteur vereist. Wanneer deze toestemming niet is verleend, dan zal sprake zijn van een auteursrechtinbreuk. Wanneer de overname valt onder een ‘exceptie’, dan is geen toestemming vereist.

Plagiaat is geen juridische term, maar met dit begrip wordt doorgaans de doodzonde aangegeven dat een werk van een ander onder eigen naam wordt gepubliceerd.