Wat is een redelijke vergoeding na plaatsing van een foto zonder toestemming?

Het uitgangspunt voor de uitgever is het bedrag dat aan de fotograaf zou zijn betaald als hij wel van tevoren zijn toestemming had gegeven voor de plaatsing. De fotograaf zal inzetten op zijn gebruikelijke tarief, soms verhoogd met een toeslag. In dat geval is het goed om aan te geven dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor het opleggen van een dergelijke verhoging.

Naast de licentievergoeding wordt soms een vergoeding gevorderd voor het niet opnemen van een naamsvermelding. In principe kan een dergelijke vergoeding wel redelijk zijn.