Wat is de status van een niet-ondertekende overeenkomst?

Overdracht van rechten dient schriftelijk plaats te vinden via een ondertekende overeenkomst. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht is het ook noodzakelijk dat een exclusieve licentieovereenkomst wordt ondertekend. Totdat deze ondertekening plaatsvindt, bestaan geen exclusieve afspraken tussen de uitgever en de maker.