Wat is beeldrecht?

Ingeval van een foto van een kunstwerk krijgt een uitgever te maken met twee makers: de fotograaf (waarmee individuele afspraken nodig zijn) en de beeldend kunstenaar (die onder de beeldrechtregeling valt).

De Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) en NDP Nieuwsmedia hebben een regeling met Pictoright over ‘beeldrecht’. Pictoright vertegenwoordigt de auteursrechten van beeldend kunstenaars, zoals schilders, beeldhouwers, illustratoren, ontwerpers en architecten.

Deze regeling ziet op de rechten van kunstenaars van beeldende kunst die bijvoorbeeld op een afbeelding staan weergegeven. Het gaat hierbij dus om de rechten van een op een foto afgebeeld kunstwerk, maar dus niet om de rechten op de foto zelf.