Wat doen banken bij gebruik van de zakelijke Europese incasso als de debiteur onvoldoende saldo heeft?

Banken handelen verschillend. Als de debiteur op het moment van incasseren (D) onvoldoende saldo heeft, dan kan de debetbank besluiten om de transactie:

  • direct niet te honoreren. (ING/SNS/Regiobank)
  • direct debet te boeken op de rekening van de debiteur en de debiteur tot D+1 de mogelijkheid te bieden om het saldo aan te zuiveren. Als dat niet lukt, dan wordt de rekening van de debiteur op D+1 weer credit geboekt. (Rabobank)
  • op D+1 nogmaals aan te bieden, d.w.z. pas definitief niet honoreren als er ook op D+1 onvoldoende saldo is. Hierbij vindt er geen debetboeking op rekening van de debiteur plaats. (ABN AMRO)

Een overzicht van de door de banken gehanteerde basishandelwijzen bij de zakelijke Europese incasso