Wat betekent het wetsvoorstel voor modelovereenkomsten voor freelancers die eenmalig (of zeer incidenteel) een stuk inleveren?

Waarschijnlijk niet zoveel. In de huidige situatie zou de uitgeverij freelance auteurs of redactiemedewerkers die één stuk inleveren of incidenteel iets doen geen VAR of Eigen Verklaring vragen. Onder de nieuwe regels zou die uitgeverij hoogstwaarschijnlijk net zomin een modelovereenkomst hoeven laten tekenen.

De modelovereenkomst is vooral bedoeld om vooraf te weten dat er geen loonheffingen betaald hoeven te worden. De Belastingdienst toetst de loonheffingplicht primair op criteria van een echte arbeidsovereenkomst. De fictieve dienstbetrekking blijft dan ook buiten toepassing, dus de opdrachtgever weet dan meteen waaraan hij toe is: geen loonheffingen afdragen.

Van een incidentele auteur of redactiemedewerker is meestal echter ook zonder modelovereenkomst snel genoeg duidelijk dat de relatie geen echte arbeidsovereenkomst is. De criteria arbeid, loon en gezag zijn tenslotte niet snel van toepassing in zulke gevallen. Wel moet de opdrachtgever dan toetsen op fictieve dienstbetrekking, maar als het gaat om een incidentele opdracht is de kans vrij klein dat de freelancer wel voldoet aan díe criteria (waaronder: doorgaans op twee dagen per week werken). Ook op die basis zijn dan geen loonheffingen verschuldigd.

Zodra de relatie niet meer incidenteel is of wordt, kan de uitgeverij ervoor kiezen alsnog te gaan werken met een vooraf goedgekeurd loonheffingvrij model.

Het NUV overlegt met de Belastingdienst over een modelovereenkomst voor freelance auteurs en redactiemedewerkers, en onderzoekt de mogelijkheden die te gieten in de vorm van algemene voorwaarden, die de uitgeverij dan kan toevoegen aan eventuele eigen publicatievoorwaarden. Daarnaast bespreekt het NUV de toekomst van het convenant Eigen Verklaring, dat bij het verdwijnen van de VAR achterhaald raakt.