Wat als een auteur of illustrator niet de rechten op een werk blijkt te hebben?

Vaak wordt met een maker een vrijwaring afgesproken voor aanspraken van derden op een werk. Een maker zal deze gerust kunnen afgeven, wanneer hij het werk zelf gecreëerd heeft. Wanneer toch blijkt dat een maker vervolgens inbreuk heeft gemaakt op de rechten van derden omdat hij werk heeft overgenomen, dan is hij aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.