Wanneer moet ik een copyrightsymbool (©) vermelden?

Het opnemen van een auteursrechtvoorbehoud in een uitgave is aan te raden om duidelijk te maken dat een werk auteursrechtelijk is beschermd en wie de rechten op het werk bezit. Een dergelijke auteursrechtvermelding (‘copyright notice’) is geen voorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming. De vermelding heeft een waarschuwings- en informatiefunctie. Daarnaast heeft een voorbehoud een functie met het oog op de nieuwsexceptie in de Auteurswet.