Waaraan moet een e-mailcampagne minimaal voldoen?

De code Reclame via e-mail bevat naast de Telecomwet de regels voor het verzenden van e-mails met reclame. De Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) heeft bij invoering ervan in 2012 een heldere toelichting op de code gepubliceerd.

Den samenvatting van de belangrijkste regels:

 • Reclame moet als reclame herkenbaar zijn door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins.
 • Er geldt geen onderscheid tussen consumenten en zakelijke ontvangers.
 • De code is van toepassing op het toezenden van ongevraagde reclame via e-mail (inclusief charitatieve en ideële boodschappen).
 • Geen reclame is een uitnodiging uitsluitend voor deelname aan onderzoek voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 • Reclame via e-mail mag alleen met werkelijke toestemming van de ontvanger.
 • Toestemming moet door middel van een actieve handeling worden gegeven, dus mag niet door middel van een bepaling in de algemene voorwaarden of een privacystatement worden verkregen; op de plaats waar toestemming wordt gevraagd, moet duidelijk staan waarvoor het mailadres gebruikt zal worden.
 • Bij het verzamelen van e-mailadressen moet de aanstaande ontvanger er duidelijk over worden geïnformeerd:
  • dat het e-mailadres voor reclame zal worden gebruikt;
  • wie bestandseigenaar is;
  • door wie het bestand gebruikt zal worden: alleen de bestandseigenaar of ook derden.
 • Een uitzondering op de eis van uitdrukkelijke toestemming geldt wanneer het e-mailadres is verkregen in het kader van een verkoop aan of schenking door de geadresseerde en wordt gebruikt voor het aanbieden van eigen gelijksoortige producten of diensten. Een afmelding moet worden gerespecteerd, ook als de ontvanger klant van de afzender is.
 • De inhoud van de reclame via e-mail moet altijd voldoen aan de algemene regels van de Nederlandse Reclame Code.
 • Bij reclame via e-mail in de vorm van ‘tell a friend’ moet de adverteerder de naam van de natuurlijke persoon die het initiatief neemt voor de e-mail, ‘de vriend’, opnemen in het ‘van’-veld.
 • Bij ‘tell a friend’ moet het e-mailadres van de natuurlijke persoon, ‘de vriend’ op wiens initiatief de e-mail is verstuurd in het ‘reply to’-veld staan.
 • In het ‘van’-veld moet het label (d.w.z. merk of bedrijfsnaam) staan van de bestandseigenaar.
 • In het ‘reply to’-veld moet een werkend antwoordadres staan, ‘no reply’-adressen mogen dus niet meer, de ontvanger moet kunnen reageren.
 • De bestandseigenaar moet makkelijk te bereiken zijn voor de ontvanger door het vermelden van naam, adres en contactgegevens in de e-mail of door een werkende link daarnaartoe.
 • Gezamenlijke meegezonden bijlagen mogen maximaal 150 kB zijn.
 • Als een URL wordt opgenomen naar een rechtstreeks te downloaden bestand moet daarbij staan hoe groot en van welk type dat bestand is.
 • Elke reclame per e-mail moet een afmeldmogelijkheid bevatten die voor de gebruiker kosteloos, eenvoudig en duidelijk is.
 • Afmelden moet mogelijk zijn per label, product of dienst waarvoor het e-mailadres is verzameld; een afmelding mag ook betrekking hebben op meer of alle labels, producten of diensten.
 • Bij een afmelding moet dat verzoek onverwijld worden ingewilligd.
 • Met klachten kunnen ontvangers van reclame per e-mail terecht bij de Reclame Code Commissie.
 • De Autoriteit Consument & Markt kan boetes tot 450.000 euro per overtreding opleggen bij het niet naleven van deze reclamecode.