Vallen persberichten ook onder het B2B-spamverbod?

Kan de Telecomwet uitgevers belemmeren bij het versturen van persberichten aan andere bedrijven? Kan de nieuwe Telecomwet ertoe leiden dat uitgevers relevante persberichten niet meer ontvangen en zo ja, hoe is dit te voorkomen?

Uitgever als verzender van persberichten

Toezichthouder ACM legt commercieel bericht vrij breed uit, omdat zij van mening is dat de wetgever het zo heeft bedoeld. Met andere woorden: persberichten vallen volgens de ACM in beginsel onder het spamverbod. Expliciete toestemming van de ontvanger is daarom nodig voordat het persbericht, als dat gezien moet worden als commercieel bericht, verzonden mag worden.
Uitgevers die persberichten willen verzenden moeten daarvoor dus vooraf toestemming vragen bij de ontvanger. Dat kan niet per mail, want ook dat zou als spam gezien worden. Telefonisch vragen om toestemming mag wel, maar dan is er weer een bewijsprobleem.

Uitgever als ontvanger van persberichten

Verzenders van persberichten kunnen zich door de Telecomwet belemmerd voelen om die berichten te verzenden; het zou ondoenlijk zijn om alle ontvangers van een persbericht vooraf per post of telefonisch om expliciete toestemming te vragen. De wetgever heeft hiervoor de volgende oplossing: als de ontvanger op zijn website een e-mailadres bestemt voor het ontvangen van bepaalde berichten is expliciete toestemming hierdoor niet meer nodig (er is als het ware al algemene toestemming gegeven).