Naar hoeveel ontvangers moet een mailing verzonden worden om te kunnen spreken van spam?

Alle mailings zonder menselijke tussenkomst van commerciële, charitatieve en ideële aard vallen onder de Telecomwet en daarom is toestemming nodig voor het verzenden, zelfs als het bericht is gericht aan slechts één ontvanger.