Mogen we ervan uitgaan dat het door ons ingehuurde marketingbureau zich aan de Telecomwet houdt?

Degene namens wie de communicatie wordt overgebracht is en blijft daarvoor aansprakelijk. Schakelt u een extern bedrijf in, dan blijft u zelf aansprakelijk voor overtreding van de Telecomwet. Wel kunt u met het externe bedrijf afspraken maken over verhaal van de schade bij dat bedrijf in geval van eventuele overtreding.

Normaal gesproken vindt u in de algemene voorwaarden van het externe bedrijf dat u wilt inschakelen bepalingen waarin aansprakelijkheid (en vooral het uitsluiten daarvan!) is geregeld. Realiseert u zich dat algemene voorwaarden die correct van toepassing zijn verklaard deel uitmaken van de overeenkomst en dat het externe bedrijf er een beroep op kan doen (en zich erachter kan verschuilen). Algemene voorwaarden zijn geen vaststaand feit; staan er bepalingen in waarmee u niet akkoord kunt gaan, ga er dan niet mee akkoord, maar ga in overleg over aanpassing. Wacht hiermee niet totdat er een probleem is ontstaan, dat is te laat.