Moet ik mijn belbestanden die voortkomen uit enquêtes en/of prijsvragen ook opschonen met het Bel-me-niet Register?

Ja. U moet altijd uw belbestanden opschonen met het register. U moet consumenten die ingeschreven staan in het register uit uw belbestanden verwijderen. Dit geldt ook wanneer de consument toestemming verleent voor het gebruik van zijn (contact)gegevens, bijvoorbeeld door het accepteren van de algemene voorwaarden of privacystatement bij enquêtes en/of prijsvragen.

Bron: toezichthouder ACM