Mijn auteur tekent protest aan tegen een herdruk. Kan hij die tegenhouden?

Dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt over bijvoorbeeld de rechten van de uitgever tot reproductie en wijziging van het werk. Zelfs in geval van overdracht van rechten en een afstandsverklaring met betrekking tot de wijzigingen, behoudt de auteur het recht dat hem beschermt tegen aantasting van zijn eer of goede naam.

Uit rechtspraak blijkt dat dit morele recht ook kan worden ingeroepen wanneer de auteur niet langer achter zijn werk staat en publicatie schadelijk kan zijn voor zijn reputatie. Uiteraard moet een auteur dan wel aannemelijk kunnen maken dat door de herdruk bijvoorbeeld zijn reputatie op het spel staat.