Mag ik nieuwsberichten overnemen op grond van de persexceptie?

De persexceptie regelt de voorwaarden waaronder nieuwsberichten door nieuwsmedia onderling en zonder toestemming kunnen worden overgenomen. Een belangrijke voorwaarde voor een dergelijke overname is dat het auteursrecht door de bron niet uitdrukkelijk is voorbehouden. In de praktijk wordt een dergelijk voorbehoud bijna altijd gemaakt in bijvoorbeeld het colofon. Daardoor is een beroep op de persexceptie veelal niet mogelijk.

Alleen korte feitelijke weergaven van het nieuws en droge opsommingen van feiten (bijvoorbeeld de scheepstijdingen in de krant) zonder eigen creatieve inbreng van de maker genieten niet de bescherming van het auteursrecht. Dergelijke berichten mogen dus worden overgenomen.

Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk om te citeren uit een artikel. Hiervoor geldenĀ specifieke voorwaarden.