Mag ik krantenartikelen gebruiken in een onderwijsuitgave?

Voor het overnemen van krantenartikelen zonder toestemming is een rechtsgeldig beroep op het citaatrecht vereist. Wanneer u de artikelen door de leerlingen laat beoordelen door middel van gerichte vragen, dan zou verdedigd kunnen worden dat u de teksten citeert in het kader van een beoordeling, al beoordeelt u de artikelen niet zelf. Het aantal artikelen en de omvang van het citaat moeten dan wel in redelijke verhouding blijven staan tot het doel, en u moet de bron vermelden.

Wanneer het gebruik de grenzen van het citaatrecht overstijgt, dan valt het gebruik voor het reguliere (niet-commerciële) onderwijs ook nog onder een andere uitzondering op het auteursrecht, namelijk het overnemen van korte gedeelten of korte werken ter toelichting bij het onderwijs. Hiervoor is ook geen toestemming nodig, doch dient wel een billijke vergoeding te worden betaald. Voor de bepaling van de hoogte van die billijke vergoeding is de omvang van het gebruik een relevante factor.

Wanneer is sprake van een citaat?