Mag ik een gedicht op een kunstwerk aan de openbare weg vrij overnemen?

Kunstwerken die permanent in openbare plaatsen zijn geplaatst (en daartoe ook waren bestemd) mogen op grond van artikel 18 Auteurswet zonder toestemming van de maker worden afgebeeld zoals het kunstwerk ‘zich aldaar bevindt’. Het overnemen van een gedicht op een kunstwerk valt hier niet onder: ten eerste is het geen afbeelding van een kunstwerk als bedoeld in artikel 18 en ten tweede is het geen afbeelding van het kunstwerk zoals het zich aldaar bevindt. Soms kan – afhankelijk van de omstandigheden – wel een beroep worden gedaan op het citaatrecht.