Mag een uitgever het werk van een auteur wijzigen?

In de relatie tussen auteur en uitgever is het gebruikelijk dat de door de auteur ingeleverde kopij door een redacteur van de uitgeverij wordt aangepast. Deze wijzigingen kunnen verder gaan dan alleen taal- en stijlcorrecties. Hoever die wijzigingen mogen gaan en of de mate waarin het verzet ertegen binnen redelijke grenzen blijft, hangt mede af van de aard van het werk. Ze mogen in ieder geval niet zo ver gaan dat er sprake is van verminking van het werk. Het is verstandig om in een contract duidelijke afspraken te maken over het redactie- en redigeerproces.