Mag een kennismakingsabonnement stilzwijgend worden verlengd?

Nee. In de wet staat dat een bepaling die ertoe leidt dat een ‘overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften’ die stilzwijgend wordt voortgezet onredelijk bezwarend is (en daarmee vernietigbaar).

Met andere woorden: kennismakingabonnementen mogen helemaal niet stilzwijgend worden voortgezet, zelfs niet wanneer zij na die voortzetting gemakkelijk en snel opgezegd kunnen worden.

De wet definieert niet wat wordt verstaan onder een ‘overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- nieuws- weekbladen en tijdschriften’. In ieder geval zullen abonnementen die expliciet worden aangeboden als ‘kennismakingsabonnement’ of ‘proefabonnement’ (of iets vergelijkbaars) automatisch moeten aflopen. Zij mogen niet stilzwijgend worden voortgezet. Of de wet nog verder gaat dan alleen abonnementen met uitdrukkelijke aanduidingen als ‘proef’ of ‘kennismaking’ blijkt niet uit de wet. Dit zal in de praktijk en door jurisprudentie duidelijk moeten worden.