Kan ik een door de jaren heen opgebouwd e-mailbestand blijven gebruiken?

Een bestand geldt alleen als alle natuurlijke personen vooraf toestemming hebben gegeven of als er sprake is van een bestaande klantrelatie. Als daar geen sprake van is, is het gebruik van uw e-mailbestand in strijd met de Telecommunicatiewet. Ook rechtspersonen moeten expliciet toestemming hebben gegeven voordat u hen een ongevraagd bericht kunt sturen.